Młodzi dla świata lata 2013- 2016

 ,,Młodzi dla Świata – Zrównoważony rozwój”


Młodzi Dla świataProjekt realizowany jest we współpracy z dziewięcioma placówkami (szkoły podstawowe, przedszkola) z terenu Częstochowy i dotyczy 7 celu milenijnego.

Zrównoważony rozwój to taki, który umożliwia nam zaspokajanie naszych podstawowych potrzeb. Oznacza on racjonalne korzystanie z istniejących zasobów naturalnych takich jak woda, surowce naturalne czy powietrze, tak aby nie uległy one zniszczeniu lub wyczerpaniu teraz i w przyszłości. Zrównoważony rozwój zachowuje równowagę pomiędzy potrzebami różnych ludzi na całym świecie a środowiskiem naturalnym. Patrząc na zrównoważony rozwój z perspektywy praw człowieka bardzo ważne jest by zrozumieć, że aby dany człowiek lub społeczeństwo mogło się rozwijać, najpierw muszą być spełnione podstawowe potrzeby jednostki. Proces ten powinien jednak przebiegać w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu oraz innym ludziom. Warunki socjalne: dostęp do wody pitnej, pożywienia, które zapewnią nam zdrowie są podstawą. Jeśli woda w mojej okolicy jest czysta, mogę uprawiać rolę, wykarmić rodzinę. Będąc zdrową jednostką, która ma dach nad głową, mogę myśleć o szkole dla moich dzieci. Dzięki dostępowi do edukacji i informacji mam możliwość pracować, co zapewni mnie i moim bliskim godne życie oraz rozwój. Zdrowe i czyste środowisko jest niezbędnym warunkiem spełnienia praw człowieka.

Ponieważ jest to ważny problem w skali globalnej należy go poruszać już w przedszkolu, kiedy dziecko nabywa nowych umiejętności, nawyków i przyzwyczajeń. Jak mówi powiedzenie ,,Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”. Dlatego też wszyscy nauczyciele z naszej placówki postanowili wziąć udział w projekcie, aby zwiększyć świadomość dzieci i ich rodziców na temat problemów ekologicznych na świecie.

Cykl zajęć ,,Młodzi dla Świata – Zrównoważony rozwój” prowadzony jest w piątki w formie ciekawych zabaw i gier. Podsumowaniem każdego zajęcia jest wspólna praca plastyczno-techniczna dotycząca określonego tematu.

Rok szkolny 2013/2014

Scenariusze ROK 1

Gazetka Logofigle

 

Podsumowaniem realizacji projektu w roku szkolnym 2013/2014 była zorganizowana na Placu Biegańskiego w Częstochowie w dniu 25.05.2014 roku wystawa na temat „Drugie Zycie śmieci”. Wszystkie placówki realizujące projekt zaprezentowały wykonane w ciągu roku szkolnego prace plastyczne, oraz krótki występ artystyczny swoich wychowanków.

Rok szkolny 2014/2015

We wrześniu 2014 w Częstochowie zostało otwarte pierwsze w naszym mieście Centrum Edukacji Globalnej. Współtworzy je m.in Stowarzyszenie Wspierania Działań Młodzieży Cz-Art z siedzibą w Miejskim Przedszkolu nr 38 w Częstochowie. Podobne Ośrodki Edukacj Globalnej otwarte są już w dwóch pozostałych miastach biorących udział w projekcie „Młodzi dla Świata”- Vicenzie i Osijeku.

CEG mają się stać aktywnymi placówkami edukacyjnymi oferującymi studentom, uczniom, nauczycielom i trenerom przestrzeń do nauki oraz do spotkań. Jest to miejsce gdzie skupione są użyteczne źródła informacji dotyczące edukacji globalnej, zrównoważonego rozwoju, praw człowieka i celów milenijnych. Centrum jest otwarte dla wszystkich, a szczególnie dla nauczycieli, edukatorów, młodzieży i dzieci. Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Cz-Art.

W naszym przedszkolu odbyło się otwarcie Centrum Edukacji Globalnej oraz warsztaty na temat zrównoważonego rozwoju z udziałem prezydenta miasta Częstochowy panem Krzysztofem Matyjaszczykiem, oraz przedstawicielami wszystkich placówek biorących udział w realizacji projektu „Młodzi dla świata”.

Scenariusze ROK 2

Gazetka Logofigle

Rok szkolny 2015/2016

To trzeci już rok Projektu „Młodzi dla świata”. W tym roku skupiliśmy się na działaniach praktycznych.

Scenariusze ROK 3

Gazetka Logofigle

Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij
Przejdź do treści