Bezpieczne przedszkole

Bezpieczne Przedszkole


Bezpieczne PrzedszkoleW roku szkolnym 2016/2017 nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu „Bezpieczne Przedszkole”. Realizacja programu rozłożona jest na okres 3 lat.

Program „Bezpieczne przedszkole” ma na celu przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności mającej uchronić je w przyszłości przed niebezpieczeństwem i przygotować do rozważnego i mądrego udziału w dorosłym życiu.

 

Treści i zadania zawarto w 4 częściach:

 1. ODPOWIEDZIALNY RODZIC
 2. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
 3. BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE
 4. BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Zgodnie z założeniami programu, do zadań szkoły należy:

 • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu
 • uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo
 • wykorzystywanie codziennych sytuacji do oceny i samooceny zachowania innych osób i swoich własnych
 • kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i zdrowia innych
 • poznanie różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz próby ich oceny

Głównym celem programu jest przestrzeganie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo.

Cele szczegółowe:

 • poznanie najbliższego środowiska
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa
 • rozbudzanie zainteresowań bezpieczeństwem i kulturą ruchu drogowego
 • doskonalenie orientacji przestrzennej, kształcenie spostrzegania wzrokowo-słuchowego i wyobraźni przestrzenno-czasowej, sprawności psychomotorycznej, uwagi, przewidywania następstw i skutków swoich działań
 • kształtowanie umiejętności rozpoznania sprzętu i przedmiotów bezpiecznych i niebezpiecznych oraz umiejętności właściwego posługiwania się nimi
 • kształtowanie pojęcia „obcy”, uświadomienie dzieciom zagrożenia ze strony nieznajomych
 • przekazanie podstawowych informacji na temat obchodzenia się z lekarstwami
 • poznanie podstawowych zasad zachowania się podczas zaistniałego niebezpieczeństwa (pożaru, wypadku drogowego)
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • wdrażanie do zdrowego trybu życia
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku

Realizacja Programu „Bezpieczne Przedszkole”

W  trosce  o  zdrowie  i  bezpieczeństwo  naszych  wychowanków  umożliwiamy  im  codzienne uczestnictwo w zajęciach ruchowych, zabawach i grach w sali oraz na placu przedszkolnym.

Każdego  dnia  pracujemy  nad  kształtowaniem  czynności  samoobsługowych  i   nawyków higienicznych. Dzieci uczą się, jak dbać o czystość i zdrowie.

W bieżącym roku w naszym przedszkolu gościliśmy: Policjanta, Leśniczego oraz Strażnika Miejskiego. Dzieciom przybliżone zostały zasady ruchu drogowego oraz zasady bezpiecznego poruszania się po lesie.

Przedszkolaki uczyły się jak reagować w sytuacjach zagrożenia w domu, przedszkolu oraz podczas zabaw na świeżym powietrzu.

Jako,  że  bezpieczny  przedszkolak  to  zdrowy  przedszkolak  wiele  miejsca  poświęciliśmy zdrowemu żywieniu. Najważniejszym elementem wprowadzania zmian w żywieniu  naszych dzieci są zajęcia edukacyjne na temat zdrowego  stylu życia.  Chcąc zachęcić najmłodszych do spożywania  warzyw  jako  źródła  witamin,  jak  również  do  samodzielnego przygotowania zdrowych posiłków, dzieci w ramach Akademii Przedszkolaka brały udział w zajęciach „Kuchcikowo”.

Scenariusze 1 rok BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE

Informacje zaczerpnięte z oficjalnej strony programu: www.bezpieczneprzedszkole.com

Galeria


Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij