Bezpieczne przedszkole

Bezpieczne Przedszkole


Bezpieczne PrzedszkoleW roku szkolnym 2016/2017 nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego programu „Bezpieczne Przedszkole”. Realizacja programu rozłożona jest na okres 3 lat.

Program „Bezpieczne przedszkole” ma na celu przekazanie dzieciom wiedzy i umiejętności mającej uchronić je w przyszłości przed niebezpieczeństwem i przygotować do rozważnego i mądrego udziału w dorosłym życiu.

 

Treści i zadania zawarto w 4 częściach:

 1. ODPOWIEDZIALNY RODZIC
 2. WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI
 3. BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE
 4. BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Zgodnie z założeniami programu, do zadań szkoły należy:

 • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu
 • uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo
 • wykorzystywanie codziennych sytuacji do oceny i samooceny zachowania innych osób i swoich własnych
 • kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i zdrowia innych
 • poznanie różnych postaw bohaterów literackich i filmowych oraz próby ich oceny

Głównym celem programu jest przestrzeganie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo.

Cele szczegółowe:

 • poznanie najbliższego środowiska
 • wdrażanie do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa
 • rozbudzanie zainteresowań bezpieczeństwem i kulturą ruchu drogowego
 • doskonalenie orientacji przestrzennej, kształcenie spostrzegania wzrokowo-słuchowego i wyobraźni przestrzenno-czasowej, sprawności psychomotorycznej, uwagi, przewidywania następstw i skutków swoich działań
 • kształtowanie umiejętności rozpoznania sprzętu i przedmiotów bezpiecznych i niebezpiecznych oraz umiejętności właściwego posługiwania się nimi
 • kształtowanie pojęcia „obcy”, uświadomienie dzieciom zagrożenia ze strony nieznajomych
 • przekazanie podstawowych informacji na temat obchodzenia się z lekarstwami
 • poznanie podstawowych zasad zachowania się podczas zaistniałego niebezpieczeństwa (pożaru, wypadku drogowego)
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • wdrażanie do zdrowego trybu życia
 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku

Realizacja Programu „Bezpieczne Przedszkole” 1 rok

W  trosce  o  zdrowie  i  bezpieczeństwo  naszych  wychowanków  umożliwiamy  im  codzienne uczestnictwo w zajęciach ruchowych, zabawach i grach w sali oraz na placu przedszkolnym.

Każdego  dnia  pracujemy  nad  kształtowaniem  czynności  samoobsługowych  i   nawyków higienicznych. Dzieci uczą się, jak dbać o czystość i zdrowie.

W bieżącym roku w naszym przedszkolu gościliśmy: Policjanta, Leśniczego oraz Strażnika Miejskiego. Dzieciom przybliżone zostały zasady ruchu drogowego oraz zasady bezpiecznego poruszania się po lesie.

Przedszkolaki uczyły się jak reagować w sytuacjach zagrożenia w domu, przedszkolu oraz podczas zabaw na świeżym powietrzu.

Jako,  że  bezpieczny  przedszkolak  to  zdrowy  przedszkolak  wiele  miejsca  poświęciliśmy zdrowemu żywieniu. Najważniejszym elementem wprowadzania zmian w żywieniu  naszych dzieci są zajęcia edukacyjne na temat zdrowego  stylu życia.  Chcąc zachęcić najmłodszych do spożywania  warzyw  jako  źródła  witamin,  jak  również  do  samodzielnego przygotowania zdrowych posiłków, dzieci w ramach Akademii Przedszkolaka brały udział w zajęciach „Kuchcikowo”.

Scenariusze 1 rok BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE

Kwartalnik „Bezpieczne Przedszkole” nr. 1

Realizacja Programu „Bezpieczne Przedszkole” 2 rok

W drugim roku trwania programu nasze przedszkole skupiło się wokół tematów:

– Bezpieczna droga do przedszkola- zajęcia realizowane w dniu 29.09.2017 oraz zajęcia tygodniowe, opracowane indywidualnie w każdej grupie i realizowane na przestrzeni września/ października. Celem zajęć było przekazanie dzieciom wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze oraz podstawowych przepisów ruchu drogowego. Zwrócono szczególną uwagę na umiejętność przewidywania skutków swojego postępowania.

– Mieszkanie jest miejscem bezpiecznym- realizowane w dniu 24.11.2017r. Celem zajęć było wskazanie na bezpieczeństwo w miejscu, w którym dziecko przebywa większość swojego czasu- mieszkanie. Na zajęciach podkreślono rangę informacji dotyczących zagrożeń przeciwpożarowych. Uczono jaki jest numer na Straż pożarną, jaką informację podać, aby dobrze nas zrozumiano, jaka jest droga ewakuacyjna w naszym domu, bloku. Uczulaliśmy jak racjonalnie i bezpiecznie korzystać z czajnika, kuchenki gazowej, junkersa, piekarnika, grzałki, opiekacza, tostera. Podkreślono, że z tych urządzeń korzystamy tylko w obecności dorosłego.

– Nie wpuszczam obcych do domu. Wiem jak się zachować podczas spotkania z nieznajomym- zajęcia realizowane 26.01.2018r.  Celem zajęć było pokazanie dzieciom, że nie wszyscy ludzie są dobrzy i niestety zdarzają się również oszuści i złodzieje. Działają oni przede wszystkim w ciągu dnia i do zrealizowania swojego czynu potrzebują obecności domowników w ich mieszkaniu czy domu. Ich działanie oparte jest na udawaniu kogoś kim nie są albo podawaniu fałszywego celu swojego przybycia. Podają się więc za przedstawicieli różnego rodzaju instytucji, administracji osiedla, przedstawicieli firm handlowo- usługowych, a niekiedy nawet i za krewnych czy osoby z nimi związane. Uczulono dzieci, że pod żadnym pozorem nie wolno wpuszczać nikogo obcego do domu i o każdym incydencie z udziałem obcych należy informować rodziców. Temat choć trudny był przedstawiony w formie bajki- teatrzyk kukiełkowy „Czerwony Kapturek”, ze szczególnym zwróceniem uwagi na scenę udawania przez wilka Czerwonego Kapturka i wpuszczenie przez babcię wilka do domu.

– Bawimy się bezpiecznie- zajęcia realizowane 28.03.2018r. Na tych zajęciach prowadząca nakreśliła dzieciom zasady korzystania z urządzeń elektrycznych.

– Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa- zajęcia realizowane dnia 11.05.2018r. Zajęcia miały na celu podsumowanie zasad poznanych w bieżącym roku i dotyczyły zarówno bezpieczeństwa na drodze, jak i w mieszkaniu czy na placu zabaw.

Scenariusze 2 rok BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE

Kwartalnik „Bezpieczne przedszkole” nr. 2

Kwartalnik „Bezpieczne przedszkole” nr. 3

Kwartalnik „Bezpieczne przedszkole” nr. 4

Informacje zaczerpnięte z oficjalnej strony programu: www.bezpieczneprzedszkole.com

Galeria


Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij