Dyżur wakacyjny

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI W ROKU 2018


Rodzice zapisują dzieci na dyżur wakacyjny poprzez osobiste dostarczenie wniosku  do placówki dyżurującej w terminie od 7 do 31 maja 2018 r. Wzór wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępny w dyżurującym przedszkolu/ zespole szkolno-przedszkolnym lub na stronie internetowej placówki, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej placówki kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowujące dziecko. W przypadku gdy liczba zgłoszeń spełniających powyższe kryterium będzie większa niż liczba miejsc, brana będzie pod uwagę kolejność składania wniosków. Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest opłacenie zaliczki* na wyżywienie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
tj. w terminie do 22 czerwca 2018 r. – w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu oraz do 24 lipca 2018 r. – w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu. Brak zaliczki spowoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.

*Zgodnie z art. art. 52 ust.15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017
poz.2203) opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych stanowią
niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, o których mowa
w art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Harmonogram dyżurów dzielnicami_2018

Informacja dla rodziców

wniosek_o_przyjecie_na_dyzur_wakacyjny

Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij