OGŁOSZENIE

Rodzice, którzy z uwagi na brak możliwości osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem ze względu na wykonywany zawód są zainteresowani objęciem opieką przedszkolną dziecka, proszeni są o złożenie oświadczenia -> LINK DO OŚWIADCZENIA.

Oświadczenie wypełnione, podpisane przez obojga rodziców i zeskanowane / wykonane zdjęcie telefonem, należy przesłać na email grupowy, który wykorzystujecie Państwo w kontaktach z nauczycielami oraz na adres mp38@edukacja.czestochowa.pl. W. przypadku braku możliwości wykonania skanu/ zdjęcia, proszę o kontakt tel. 34 3 22 70 1 1 w celu ustalenia formy złożenia wypełnionego i podpisanego oświadczenia.

W oświadczeniu proszę wskazać informację o konieczności zapewnienia opieki przedszkolnej w związku z wykonywaną pracą i zawodem, wskazać czas w jakim dziecko powinno być objęte opieką przedszkolną, poinformować czy rodzic/opiekun, lub inny członek rodziny wspólnie zamieszkujący przebywa w kwarantannie lub izolacji domowej. Uzyskanie powyższych danych będzie jednym z podstawowych wymogów zapewnienia zarówno dzieciom jak i pracownikom higienicznych i bezpiecznych warunków pracy i opieki w czasie epidemii. Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej pierwszeństwo w zakresie zapewnienia opieki w placówkach przysługiwać będzie dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wszelkie informacje na temat zasad i warunków pobytu dziecka w przedszkolu będą przekazywane po rozpoznaniu Państwa potrzeb w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi.

Jednocześnie informuję, że ze względu na opracowanie, wdrożenie procedur oraz dostosowanie placówki do zaleceń i wytycznych w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nie została jeszcze podjęta decyzja o terminie wznowienia pracy przedszkola.

 

Maria Fiszer – dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 38

 

Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij