Nabór uzupełniający nauczycieli do udziału w projekcie „Wesołe przedszkole II”

Ogłasza się nabór uzupełniający uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Wesołe przedszkole II” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

Celem głównym projektu jest wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej skierowanej do dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 38 w Częstochowie poprzez:
– uruchomienie 2 nowych oddziałów zapewniających 50 nowych miejsc przedszkolnych (25 dziewczynek);

poszerzenie oferty edukacyjnej o specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla 3 dzieci z niepełnosprawnościami (1 dziewczynka) i dodatkowe zajęcia podnoszące jakość edukacji przedszkolnej dla 50 dzieci (25 dziewczynek);

podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych 20 nauczycielek;

doposażenie 2 nowych oddziałów w meble, sprzęt i artykuły kuchenne, oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
poprzez udział nauczycieli/ek w kursach i szkoleniach doskonalących.

W ramach ogłaszanej rekrutacji uzupełniającej do projektu można zgłaszać chęć uczestnictwa w następujących formach wsparcia przewidzianych dla nauczycieli/ek:
szkolenie z metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne,

– szkolenie z integracji sensorycznej,

– szkolenie z pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.

Zal_7_Rezygnacja_nauczyciele_uzupelniajaca

Zal_6_Lista_rezerwowa_nauczyciele_uzupelniajaca

Zal_5_Lista_podstawowa_nauczyciele_uzupelniajaca

Zal_4_Deklaracja_uczestnictwa_nauczyciele_uzupelniajaca

Zal_3_Rekomendacja_dyrektorki_przedszkola_uzupelniajaca

Zal_2_Oswiadczenie_uczestnik_projektu_nauczyciele_uzupelniajaca

Zal_1_Formularz_zgloszeniowy_nauczyciele_uzupelniajaca

Regulamin_rekrutacja_uzupelniajaca_nauczyciele

Ogloszenie_o_naborze_uzupelniajacym

Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij
Przejdź do treści