„Mały miś w świecie wielkiej literatury” 2020-2021, 2021/22

"Mały miś w świecie wielkiej literatury"

„Mały miś w świecie wielkiej literatury”

Akcja „Mały miś w świecie wielkiej literatury” to ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego miłość do czytania jest przekazywana najmłodszym w przedszkolach.

 

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną; e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
f) propagowanie praw dziecka;
g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego; l) promocja przedszkola;
m) rozwijanie współpracy między nauczycielami;
n) kształcenie na odległość.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021.


Moduły projektu Mały Miś 2020/21

I Książki dzieciństwa

II Mały miś w świecie emocji

III Dbamy o zdrowie z małym misiem

IV Zmisiowany eko-kalendarz

V Misiowe laboratorium czterech żywiołów


Moduły projektu Mały Miś 2021/22

I Czytamy razem z małym misiem

II Kodujemy razem z małym misiem

III Opowiem Wam o Polsce

IV Misiowy bajarz

V Misiowe zajęcia pod chmurką

Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij
Przejdź do treści