Nabór do projektu

Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji uczestników/czek oraz nauczycieli/ek do projektu: „Wesołe przedszkole” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Ogłasza się nabór dzieci (uczestników/uczestniczek) oraz nauczycieli/nauczycielek do udziału w projekcie pn. „Wesołe przedszkole” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs.

1_Załącznik_Katalog_kryteriow

2_Załącznik_Wykaz_form_wsparcia

3_Załącznik_Formularz_zgloszeniowy MP38

4_Załącznik_Formularz_zgloszeniowy_nauczyciel_MP38

5_Załącznik_Rekomendacja

6_Załącznik_Rekomendacja_nauczyciel

7_Załącznik_Oswiadczenie_uczestnika

8_Załącznik_Deklaracja_uczestnictwa

9_Załącznik_Lista_podstawowa

10_Załącznik_Lista_podstawowa_nauczyciel

11_Załącznik_Lista_rezerwowa

12_Załącznik_Lista_rezerwowa_nauczyciel

13_Załącznik_Formularz_rezygnacji

Ogloszenie_o_naborze

Regulamin_rekrutacji

Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij