PROGRAM WCZESNEJ PROFILAKTYKI NADWAGI I OTYŁOŚCI U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 2021/22

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wdraża Program wczesnej profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci zamieszkujących województwo śląskie w wieku 5-6 lat uczęszczających do przedszkola. W przedszkolu program ten będzie realizowany przez Sante Clinic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Sosnowcu. W ramach realizacji projektu przeprowadzane będą działania projektowe dla dzieci w wieku 5-6 lat uczęszczających do przedszkola oraz rodziców/ opiekunów i nauczycieli przedszkolnych.

Realizacja projektu odbywać się będzie w podziale na poszczególne etapy:

Etap 1:

Rekrutacja dzieci i rodziców w placówkach przedszkolnych.

Etap 2:

 • Pomiar antropometryczny dziecka- badanie polegające na pomiarze składu ciała dziecka, będzie przeprowadzone w placówce przedszkolnej  przez wykwalifikowany personel w obecności rodzica bądź personelu przedszkola;
 • Przeprowadzenie ankiety wśród rodzic6w/opiekunów z zakresu stanu zdrowia i zwyczajów żywieniowych, a także aktywności fizycznej.

Etap 3:

Szkolenia dla rodziców / opiekunów oraz nauczycieli przedszkolnych

 1. Szkolenia dla rodzic6w/opiekun6w/ wychowawc6w grup (czas trwania 1 szkolenia 45 min) w zakresie:
  • 1 szkolenie z zakresu dietetyki,
  • 1 szkolenie z zakresu zachowań behawioralnych/ nawyków żywieniowych,
  • 1 szkolenie z zakresu aktywności,
  • uczestnicy otrzymują materiały informacyjno-edukacyjne z zakresu otyłości wśród dzieci oraz zabawki edukacyjne kojarzone z prawidłowym żywieniem/aktywnym trybem życia,
  • przed każdym szkoleniem oraz po szkoleniu będzie przeprowadzana ankieta oraz ankieta satysfakcji uczestników programu

Szkolenia dla dzieci

 1. Dla dzieci przedszkolnych (czas trwania 1 szkolenia 60 min)
 • 3 szkolenia z zakresu dietetyki
 • 3 szkolenia z zakresu zachowań behawioralnych/nawyków żywieniowych
 • 3 szkolenia z zakresu aktywności fizycznej
 • szkolenia dla dzieci przeprowadzane będą w atrakcyjnej formie gier i zabaw.

Etap IV-  ok. 6 miesi cy po I  badaniu antropometrycznym

 1. II pomiar antropometryczny dziecka w plac6wce przedszkolnej przeprowadzone przez wykwalifikowany personel w obecności rodzica bądź personelu przedszkola,
 2. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców z zakresu stanu zdrowia i zwyczajów żywieniowych, a także aktywności fizycznej dziecka.

KORZYŚCI DLA DZIECKA:

 • dwukrotny udział w badaniach antropometrycznych z  użyciem  analizatora masy i składu ciała, umożliwiający określenie wskaźnika BMI – prawidłowej masy ciała oraz składu – w chwili obecnej takie badanie przesiewowe dzieci w tym wieku nie są finansowane z NFZ,
 • udział w szkoleniach opartych na grach i zabawach ze specjalistami: fizjoterapeutą, dietetykiem, psychologiem (9 spotkań warsztatowych na terenie przedszkola i w formule on-line, przeprowadzonych w spos6b nie zakłócający pracy przedszkola, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności).

KORZYŚCI DLA RODZICA:

 • uzyskanie informacji o masie ciała oraz składzie ciała dziecka na podstawie profesjonalnych badan antropometrycznych, możliwość uzyskania bieżących informacji od specjalist6w: dietetyka, psychologa, fizjoterapeuty, możliwość uzyskania informacji o zmianach masy i składu ciała dziecka w dłuższej perspektywie czasowej (czas trwania wsparcia to 6 miesięcy).
 • zdobycie wiedzy w zakresie czynnik6w będących przyczyn dziecięcej nadwagi i otyłości,
 • bogate materiały szkoleniowe umożliwiające wdrożenie przedstawianych zasad w warunkach

 

 

Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij
Przejdź do treści