Płatności za przedszkole

W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez miasto Częstochowa obowiązuje UCHWAŁA NR 577.XLII.2021 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY.

§ 1. Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, prowadzone przez miasto Częstochowę, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. Określa się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez miasto Częstochowę przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

§ 3. Wysokość opłaty, o której mowa § 2, podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

Uchwała.577.XLII.2021

 


Dane do przelewu:

Opłatę za korzystanie z posiłków należy dokonywać przelewem na konto przedszkola:

Nazwa banku Bank Handlowy w Warszawie S.A. (City Handlowy)

Numer: 48 1030 1104 0000 0000 9313 3001

Dane do przelewu:

W tytule wpłaty należy podać:

  • imię i nazwisko dziecka
  • nazwę grupy, do której uczęszcza dziecko
  • miesiąc za który jest dokonywana opłata

 


Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego należy dokonywać przelewem na konto przedszkola:

Nazwa banku Bank Handlowy w Warszawie S.A. (City Handlowy)

Numer: 75 1030 1104 0000 0000 9313 3000

Dane do przelewu:

W tytule wpłaty należy podać:

  • imię i nazwisko dziecka
  • nazwę grupy, do której uczęszcza dziecko
  • miesiąc za który jest dokonywana opłata
Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij
Przejdź do treści