Kadra

NASZA KADRA


KADRA KIEROWNICZA

 

Dyrektor mgr Maria Fiszer

Wicedyrektor mgr Ewa Białas

 


NAUCZYCIELE 

Nad całością procesu edukacyjnego czuwają wykwalifikowani nauczyciele, w większości nauczyciele dyplomowani, posiadający szeroką wiedzę dotyczącą pracy z małymi dziećmi, zaangażowani w problemy dydaktyczne i wychowawcze przedszkola, kreatywni, doskonalący się metodycznie, co przejawia się w podejmowaniu nowatorskich rozwiązań edukacyjnych. Nauczyciele pracujący w przedszkolu posiadają własne pasje i zainteresowania, co jest czynnikiem stymulującym rozwój dzieci, są mili, opiekuńczy, otwarci na potrzeby dzieci, ale także konsekwentni w pracy wychowawczo-dydaktycznej.

LOGOPEDA

Prowadzi profilaktykę i terapię wad wymowy, oraz wspomaga rozwój kompetencji językowych. Jego zadaniem jest poprawa zdolności komunikacyjnych i artykulacyjnych u dziecka.

PEDAGOG SPECJALNY

Prowadzi działania diagnostyczne związane z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. Rozwiązuje problemy edukacyjne i wychowawcze dzieci. Współpracuje z zespołem specjalistów w zakresie opracowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci i nauczycielom.

PSYCHOLOG

Psycholog w przedszkolu zajmuje się przede wszystkim rozpoznawaniem i analizowaniem przyczyn niepowodzeń i trudności dzieci i ich rodzin.  Zadaniem psychologa przedszkolnego jest przede wszystkim: prowadzenie obserwacji dzieci w trakcie codziennego funkcjonowania w przedszkolu oraz wsparcie w chwili doświadczania przez nie trudności; działania diagnostyczne; udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom na terenie przedszkola – prowadzenie zajęć indywidualnych oraz zajęć grupowych; współpraca z rodzicami, wychowawcami i najbliższym otoczeniem dziecka; prowadzenie indywidualnych konsultacji z rodzicami; kierowanie rodziców dzieci do specjalistycznych placówek, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w przypadku zidentyfikowania potrzeby diagnozy dziecka.

PERSONEL POMOCNICZY

To osoby wspierające nauczycieli w ich codziennej pracy. Uczestniczą w zajęciach, spacerach oraz pomagają dzieciom w czynnościach samoobsługowych, a dodatkowo z zapałem i wielką starannością dbają o czystość i porządek w przedszkolu. Ponadto w najmłodszych grupach pracę nauczycieli wspierają „nianie”.

PANIE KUCHARKI

Dla pań kucharek ważne są gusta kulinarne naszych przedszkolaków, dlatego jedzenie jest nie tylko zdrowe, z zachowaniem diet żywnościowych, ale przede wszystkim urozmaicone, smaczne jak w kuchni domowej.

PERSONEL ADMINISTRACYJNY

Personel administracyjny dba o finanse placówki, zaopatrzenie i wyżywienie. Osoby te na bieżąco mają kontakt z rodzicami, uwzględniając pojawiające się indywidualne potrzeby dzieci.

 

 

Dbamy, aby w naszym przedszkolu panował rodzinny klimat, tworzymy warunki do tego, by każde dziecko czuło się u nas bezpieczne i radosne. 

Miejskie Przedszkole nr 38 w Częstochowie informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij
Przejdź do treści